Klimaatneutraal Integraal Kindcentrum in Zwijndrecht

22004 MAKR Zwijndrecht 23

Begin maart 2024 is de nieuwbouw gestart van Montessorischool De Toermalijn in Zwijndrecht. Deze voormalige basisschool maakt plaats voor een zeer duurzaam Integraal Kindcentrum. Het gebouw wordt klimaatneutraal.

01-03

Omdat het op de bouwlocatie niet mogelijk is een bronwarmtepomp te installeren, gaan we een ijsbuffersysteem in combinatie met PVT-panelen toepassen. Dit buffersysteem maakt gebruikt van verschillende warmtebronnen, waardoor het efficiënt en kostenbesparend is. Het kan het kindcentrum het hele jaar door van warmte voorzien.
Een deel van de duurzame toepassingen maken we ook zichtbaar zodat kinderen bewust leren omgaan met onze planeet.

Het ontwerp van het IKC sluit aan bij het montessorionderwijs dat vernieuwend en toekomstgericht is. Kinderen krijgen in het nieuwe gebouw de ruimte om hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen, waarbij samenwerken en betrokkenheid centraal staan.

Het nieuwe IKC biedt straks onderdak aan een montessoribasisschool voor 250 leerlingen, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO). Het totale bouwvolume zal circa 1.600 m2 bruto vloeroppervlakte bestaan, verdeeld over twee verdiepingen.


Als alles volgens planning loopt is de bouw in augustus 2025 klaar.